NEGATIVNE ZDRAVSTVENE POSLEDICE DELA

 

PREJEMNIKI PRZNANJ IN NAGRAD MO NOVA GORICA ZA LETO 2015

Podelitev priznanja župan MO N.G. prva stran

                                                                        FOTO MO NOVA GORICA

 

 

Ob tej priložnosti se tako županu, kot tudi

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica,  

zahvaljujemo za izkazano podporo in zaupanje, ki

nam je v času sprejemanja reforme slovenskega

zdravstva še posebej dobrodošla.

Sicer pa to za nas prijetno presenečenje in podpora

s tega dela Slovenije ni prvo. Aktualni župan MO

Nova Gorica, gospod Matej Arčon je bil namreč leta

2008 (takrat v vlogi člana Državnega sveta RS)

sovlagatelj, z naše strani predlaganega in še danes

veljavnega Zakona o odpravljanju posledic dela z

azbestom (ZOPDA-B). Bolezni povezane s poklicno

izpostavljenjostjo azbestu so tako še danes edine

z zakonom urejene poklicne bolezni. 

 

KAKŠNEGA ODZIVA, S STRANI STROKE SMO BILI DELEŽNI V
ČASU NAŠIH PRIZADEVANJ PO SPREJETJU OMENJENEGA ZAKONA, JE RAZVIDNO IZ PISMA V PRILOGI.

 

Kot je razvidno iz priloženih fotografij, je šlo za zavajanje takratnega odločevalskega

okolja. PETICIJA,  podprta s preko 1500 podpisi prebivalk in prebivalcev RS, je bila 

PREDSEDNIKU DZ RS predana s strani predstavnikov Zveze SABS, že dva meseca pred

razposlanim pismom! Pravi namen avtorice je bil očitno usmerjen proti našemu uspešnemu zasledovanju ustreznejšega uzakonjanja poklicnih bolezni povezanih z izpostavljenjostjo azbestu.

 

KAJ VSE ŠE LAHKO PRIČAKUJEMO V NADALJEVANJU, KO SI BOMO PRIZADEVALI ZA

ZAKONODAJNO UREDITEV NA TISOČE PREOSTALIH POKLICNIH OBOLENJ V SLOVENIJI, PA OSTAJA ŠE

ODPRTA NEZNANKA!?