NEZADOSTNA POLITIČNA VOLJA

NEZADOSTNA POLITIČNA VOLJA ALI NIZKA STOPNJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V NOVOGORIŠKI SUBREGIJI?

 

Podpis Sporazuma N.G. HPIM2078 11Podpis Sporazuma N.G. HPIM2078 12Podpis Sporazuma N.G. HPIM2078 14Podpis Sporazuma N.G. HPIM2078 19

       Od leve proti desni:  Dragan Valenčič, Andrej Maffi, Franc Mužič, Bojan Kramar, Peter Majcen, Andrej Škapin, Mirjam Božič, Ivanka Drnovšček, Aleš Bucik, Zlatko-Martin Marušič, Bojan Goljevšček, Mirko Brulc.

Foto: Slovenska zveza sindikatov - Alternativa 

V Zvezi SABS ugotavljamo in hkrati obžalujemo, da med aktualnimi župani Novogoriške subregije ni zadovoljive politične volje po krepitvi socialnega dialoga v regiji. Prepričani smo, da nam lahko le nove oblike povezovanja in ne izključevanja socialnih partnerjev v prihodnosti zagotovijo družbeno odgovorno, pravno in socialno državo. Našo nedavno pobudo, da še pred lokalnimi volitvami v oktobru 2014 sprejmemo zavezo k ustanovitvi Regionalnega ekomosko socialnega sveta (RESS) v Novogoriški subregiji, je žal med župani podprl zgolj župan MO Nova Gorica, Matej Arčon.

 

Naj ob tej priložnosti spomnimo, kar ponazarjajo tudi zgornje fotografije, da je bila namera o krepitvi socialnega dialoga v Novogoriški subregiji s strani socialnih partnerjev podpisana že v letu 2010.

 

Ključno vlogo pri vzpostavitvi želene oblike dialoga na regionalni ravni imajo župani, zato v Zvezi SABS upamo, da se bodo v novem mandatnem obdobju izvoljeni župani odgovorneje odzivali na že davno dano zavezo po krepitvi socialnega dialoga v Novogoriški subregiji.