Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

28. APRIL

MONFALCONE (ITALIJA)

 Svetovni dan žrtev azbesta 3 328. april 2019 Molfalcon splet 1 Svetovni dan žrtev azbesta 2 2

Svetovni dan žrtev azbesta 4 4  Svetovni dan žrtev azbesta 6 6  Svetovni dan žrtev azbesta 5 5

   (FOTO Zveza SABS)          

 

V okviru sodelovanja s partnersko organizacijo EARA,

smo 28. aprila 2019 položili venec v počastitev žrtvam AZBESTA.

 

V samostojni Sloveniji so poklicne bolezni kot posledica dela z azbestomm, še vedno

edine z zakonom ustrezno urejene poklicne bolezni. Po desetih letih,

z naše strani uspešno doseženega projektnega cilja, sprejetja veljavnega (ZOPDA-B), pa žal še vedno

prihaja do anomalij v praksi njegovega izvajanja !?